HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI THỬ HSK

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI THỬ HSK

 • Sau khi lựa chọn trình độ muốn thi thử HSK thì cần đăng ký tài khoản để vào phòng thi.
 • Chọn 还没有账号,立即注册 (chưa có tài khoản, đăng ký ngay) để đăng ký tài khoản miễn phí
 • Đặt một tên đăng nhập tại ô 用户名
 • Chọn loại hình 学生 (học sinh)
 • Đặt mật khẩu và xác nhận mật khẩu (mật khẩu từ 6-20 ký tự gồm số và ký tự)
 • Điền địa chỉ email tại ô 电子邮箱
 • Nhấp vào dấu tick để xác nhận đồng ý
 • Sau đó nhấn 注册 (đăng ký)
 • Khi đã đăng ký tài khoản thành công sẽ vào với giao diện như trong hình
 • Nếu giao diện không đúng thì bạn vào lại
 • Đăng nhập với tài khoản bạn đã đăng ký
 • Sau khi xác nhận đã đăng ký tài khoản và đăng nhâp thành công thì thông báo cho Trung tâm
 • Trung tâm sẽ dựa vào trình độ bạn đăng ký thi để phát đề thi đúng yêu cầu
 • Sau khi Trung tâm xác nhận đã phát đề bạn vào trang tài khoản mình ở phần 系统消息(thông tin hệ thống) bên góc phải sẽ có hiện số 1  (1 đề thi đã được phát). Nếu vẫn không thấy thì nhấn F5 để tải lại.
 • Sau khi nhấp vào sẽ nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành đề thi của mình
 • Bạn nhấp chọn  去完成任务 (đi hoàn tất nhiệm vụ) để vào làm bài thi