Khóa học đào tạo

TIẾNG HOA THIẾU NHI 儿童中文
Khai giảng: 10-02-2022 Time: 10:00 AM

TIẾNG HOA THIẾU NHI 儿童中文

Tiếng Hoa thiếu nhi là khóa học được thiết kế cho các bé từ 5-9 tuổi. Trên lớp, các bé được học thông qua các trò chơi, hoạt động tập thể. Với phương pháp...

TIẾNG HOA ĐÀM THOẠI CẤP TỐC
Khai giảng: 11-02-2022 Time: 02:00 PM

TIẾNG HOA ĐÀM THOẠI CẤP TỐC

TIẾNG HOA ĐÀM THOẠI CẤP TỐC - Bạn có nhu cầu nghe nói nhanh để đi công tác nhằm gây thiện cảm với đối tác, khách hàng. Hoặc muốn đi du lịch...

TIẾNG HOA CHO NGƯỜI ĐI LÀM 平阳汉语
Khai giảng: 15-02-2022 Time: 03:00 PM

TIẾNG HOA CHO NGƯỜI ĐI LÀM 平阳汉语

Bạn đang làm việc tại Trung Quốc hoặc có người chủ là người Trung. Bạn muốn vươn đến những vị trí cao hơn trong công việc ? Nếu có thì phải làm gì ? Những...

HSK HỌC VÀ LUYỆN THI
Khai giảng: 16-02-2022 Time: 05:30 PM

HSK HỌC VÀ LUYỆN THI

HSK viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试). Dịch nghĩa: Kỳ thi khảo sát trình độ tiếng Hán. Đây là chứng chỉ dành cho người nước ngoài, cho những...